Escola d’atletisme

flyer Escola atletisme 2017
El proper 5 de setembre de 2017 arrenca una nova temporada per l’Escola d’atletisme “runners elvendrell”.

L’Escola d’Atletisme “runners elvendrell” és una secció del club que pretén oferir un espai on els nens(es) i nois(es) puguin practicar l’esport de l’atletisme. L’objectiu principal de l’escola és que els nens assoleixin totes les técniques bàsiques i que, a l’arribar als 14 anys tinguin el nivell técnic bàsic d’execució de totes les especialitats.
Durant les primeres edats es cerca ensenyar les técniques més senzilles de les especialitats més complicades donat que es tracta del periode en que els nens són més receptius i assimilen millor els conceptes técnics.

INFORMACIÓ ATLETISME

Periode d’inscripció Durant tota la temporada (entre el 5/09/2017 i el 15/06/2018)
Lloc d’inscripció Pistes Municipals d’atletisme (Pavelló Municipal – Av. camp d’esports, 36)
Horari

 • Nascuts al 2012-2011  |  Prebenjamins  |  DIMARTS I DIJOUS DE 17:30 A 19:00H
 • Nascuts al 2010-2009  |  Sub10  |  DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 17:30 A 19:00H
 • Nascuts al 2008-2007  |  Sub12  |  DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 17:30 A 19:00H
 • Nascuts al 2006/2005  |  Sub14  |  DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 17:30 A 19:00H
 • Nascuts al 2004  |  Sub16 1r any  |  DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 17:30 A 19:00H
 • Nascuts al 2003  |  Sub16 2n any  |  DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 17:30 A 19:00H
 • Nascuts al 2002/2001  |  Sub18  |  DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 19:00 A 20:30H
 • Nascuts al 2000/1999  |  Sub20  |  DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 19:00 A 20:30H
 • Nascuts al 1998/1997/1996  |  Sub23  |  DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 19:00 A 20:30H
 • Nascuts al 1995 i anteriors  |  absolut  |  DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 19:00 A 20:30H
 • +35 anys  |  Veterans  |  DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 19:00 A 20:30H
Quota: 200€/any
A pagar en 3 quotes: 100€ a l’inici de temporada (setembre 2017), 50€ al desembre 2017 i 50€ al març 2018.
La quota és per temporada però es fracciona per facilitar-ne el pagament a les famílies. Si un nen(a) deixa l’activitat un cop iniciada la temporada, igualment ha de fer el pagament de les tres fraccions.
Descomptes
** 10€ de descompte en la inscripció del fill(a) per als socis de l’Escola d’atletisme en modalitat federada.
** 25% de descompte als nens inscrits a l’Escola d’atletisme que tinguin TFNM (Títol de Familia Nombrosa o Monoparental) de categoria general.
** 50% de descompte als nens inscrits a l’Escola d’atletisme que tinguin TFNM (Títol de Familia Nombrosa o Monoparental) de categoria especial.
Els descomptes de TFNM i soci no són acumulables, és a dir, si una familia de socis gaudeix dels descomptes per TFNM, aleshores no s’aplicaran els descomptes per soci del primer i posteriors fills.
Requisits per l’inscripció:
– Butlleta d’inscripció cumplimentada –> Descarrega el formulari en aquest enllaç
– Justificant del pagament al nº de compte de Deutsch Bank 0019.0085.59.4010019821
– 1 fotografia mida carnet
– Fotocòpia de la targeta sanitària
– Fotocòpia del Títol Familia Nombrosa i Monoparental (en cas que es disposi d’aquest carnet)
L’inscripció inclou:
– Sessions d’entrenament planificades
– Accés a les instal•lacions esportives, vestidors i dutxes
– Assegurança obligatòria
– Samarreta d’entrenament
– A partir de la categoria Sub10:

 • Inscripció a les proves de cros i pista del calendari de la FCA.
 • LLicència federativa emesa per la FCA i/o RFEA
 • Revisió mèdica a inici de temporada a la PCV
 • Samarreta de competició

Amb el suport de: