“Base: Esports Picnic” premia els nostres nous recordman i recordwomen

Durant la passada edició de la MCD, cel·lebrada el 20 de gener de 2013, el Carles Pérez i la Maru González van batre els records socials del club de Marató i 10km, respectivament. Per...