Escola d’atletisme 2015-2016

El proper 15 de setembre de 2015 arrenca una nova temporada per l’Escola d’atletisme “runners elvendrell”.

L’Escola d’Atletisme “runners elvendrell” és una secció del club que pretén oferir un espai on els nens(es) i nois(es) puguin practicar l’esport de l’atletisme. L’objectiu principal de l’escola és que els nens assoleixin totes les técniques bàsiques i que, a l’arribar als 14 anys tinguin el nivell técnic bàsic d’execució de totes les especialitats.
Durant les primeres edats es cerca ensenyar les técniques més senzilles de les especialitats més complicades donat que es tracta del periode en que els nens són més receptius i assimilen millor els conceptes técnics.

INSCRIPCIONS ATLETISME FEDERAT

Oberta a tots els nens de 8 anys en endavant que vulguin fer aquest esport participant en competicions organitzades per la Federació Catalana d’Atletisme.

Periode d’inscripció Durant tota la temporada
Lloc d’inscripció Pistes Municipals d’atletisme
(Pavelló Municipal – Av. camp d’esports, 36)
Horari DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 17:30 A 19:00H entre el 15/09/2014 i el 3/07/2015
Quota 160€ /any
A pagar en 3 quotes: 60€ a l’inici de temporada (octubre), 50€ al gener 2016 i 50€ al març 2016. La quota és per temporada però es fracciona per facilitar-ne el pagament a les famílies. Si un nen(a) deixa l’activitat a mitja temporada, igualment ha de fer el pagament de les tres fraccions.
Descomptes
** 10€ de descompte als socis que tinguin un fill inscrits a l’Escola d’atletisme en modalitat federada.
** 10% de descompte al socis a partir del segon fill i posteriors que estiguin inscrits a l’Escola d’atletisme en modalitat federada.
** 25% de descompte als nens inscrits a l’Escola d’atletisme en modalitat federada que tinguin (Títol de Familia Nombrosa o Monoparental) TFNM de categoria general.
** 50% de descompte als nens inscrits a l’Escola d’atletisme en modalitat federada que tinguin TFNM de categoria especial.
Els descomptes de TFNM i soci no són acumulables, és a dir, si una familia de socis gaudeix dels descomptes per TFNM, aleshores no s’aplicaran els descomptes per soci del primer i posteriors fills.
Requisits per l’inscripció:
– Butlleta d’inscripció cumplimentada (Descarrega aquí)
– Justificant del pagament al nº de compte de Deutsch Bank 0019.0085.59.4010019821
– 1 fotografies mida carnet
– Fotocòpia de la targeta sanitària
L’inscripció inclou:
– Sessions d’entrenament planificades
– Accés a les instal•lacions esportives
– Inscripció a les proves de cros i pista del calendari de la FCA.
– LLicència federativa emesa per la FCA i assegurança obligatòria
– Revisió mèdica a inici de temporada a la PCV

You may also like...